Nautische Commissie

bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen

golf naucom

Over de Nautische Commissie

De “Nautische Commissie” is actief in een zeer breed domein; zeevaart, binnenvaart, visserij,
pleziervaart, havengebonden activiteiten maar ook bij soortgelijke activiteiten in andere industrieĆ«n.

Haar grootste troef is haar volledige onafhankelijkheid van partijen doordat zij enkel gerechtelijke
opdrachten uitvoert. Zij is daarom steeds vrij om aanstellingen te aanvaarden.

Haar leden zijn allen voormalige gezagvoerders. Zij kunnen bogen op hun brede ervaring op allerlei
types schepen, en zijn meertalig Nederlands, Engels, Frans, (Duits).

Met kantoor te Antwerpen, is de Nautische Commissie 24/7/365 bereikbaar en beschikbaar. 
Onderzoeken kunnen wereldwijd gevoerd worden.

Een gerechtelijk deskundigenonderzoek is

Een technisch onderzoek naar oorzaken en omstandigheden

Door een onafhankelijke, neutrale en objectieve deskundige, die een open onderzoek leidt waarbij alle
partijen worden gehoord en betrokken

Op beschikking, vonnis of vonnis van ambtswege van een Rechtbank, of een arrest van een Hof van Beroep

De deskundige geeft enkel een technisch advies over de vragen die in zijn opdracht gesteld worden

De deskundige mag geen juridische standpunten innemen of adviezen geven

Partijen kunnen ook in onderling akkoord (bij “compromis”) een deskundige aanstellen waarbij dezelfde
procedures en vormvereisten gerespecteerd worden als bij een gerechtelijke opdracht, zodat het verslag                       ook kan dienen voor een rechtbank .

golf naucom

Contact

Tel:  +32 (0)3 644 01 00   (24/7/365)

info@naucom.be
secretariaat@naucom.be

Oudeleeuwenrui 12
2000 Antwerpen

Belgiƫ

BTW BE 0447 677 170

Vorm: cvba

Uw bestanden hier uploaden
EEN BASIS VOOR EEN UITSPRAAK DOOR DE RECHTBANK OF VOOR EEN VERZOENING TUSSEN PARTIJEN